Studiju daļa

Uzņēmējdarbība 

lauksaimniecībā

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Metodiskie norādījumi patstāvīgo un kursa darbu izstrādāšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Metodiskie norādījumi kvalifikācijas prakses atskaites sagatavošanai un aizstāvēšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Kvalifikācijas prakses programma

Materiālus var apskatīt šeit:
1.daļa
2.daļa

Grāmatvedība un finanses

Metodiskie norādījumi patstāvīgo un kursa darbu izstrādāšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Metodiskie norādījumi kvalifikācijas prakses atskaites sagatavošanai un aizstāvēšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Materiālus var apskatīt šeit

Studiju programmu apraksti