Latvijas skolas soma

Spēlfilma "Jelgava 94"

Pēc latviešu rakstnieka Jāņa Joņeva tāda paša nosaukuma romāna motīviem veidotā režisora Jāņa Ābeles filma ir stāsts par 14 gadus veca zēna pieaugšanu pilsētā, kur deviņdesmito gadu sākumā valdīja specifiska vides un sabiedrības mijiedarbība.


Spēlfilma "Oļegs" 

Psiholoģiska drāma "Oļegs" par jauna vīrieša cerībām uz labāku dzīvi - caur viesstrādnieka statusu un savas dzīves dziļāko bezdibeni tomēr atrodot spēku celties augšup. "Oļegs" 12.novembrī saņēma Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps"

Par brāļiem un tēviem, kas krituši par mūsu Dzimteni ... "Dvēseļu putenis" arī Malnavā

20.novembrī, godinot ar klusuma brīdi brīvības cīnītājus, noskatījāmies "Dvēseļu puteni" un pēc filmas klusi atstājām zāli .


Dziedošās Tihovsku ģimenes muzikālā nodarbība "Tradicionālā mūzika netradicionālā skanējumā"

7.novembrī malnavieši ciemojās Latgales sirdī - Rēzeknē. Apmeklēja Latgales kultūrvēstures muzeju, Latgales vēstniecību Gors. TIC gida vadībā iepazinās ar Rēzeknes kultūrvēsturiskajiem un modernajiem objektiem.


5.novembris. Malnavieši iepazīst dzimto zemi. Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskais centrs. Līgatnes Padomju bunkurs. Silgulda. Turaida (pieņemšana pie Turaidas Fogta)


31.oktobrī Malnavas muižas zālē inovatīvās jaunrades muzikālā apvienība (Lelde Zaržecka, Inese Fedorovska un Arta Abaroniņa) vadīja muzikālu nodarbību "Modernā klasika jaunās skaņās". Ar čella, vijoles, alta un kontrabasa palīdzību meitenes pierādīja, ka katrā no mums mīt mūziķis. Caur populārajām latviešu un ārzemju dziesmām mūs ieveda maģiskajā mūzikas pasaulē.

Izzinoša un atraktīva mācību ekskursija "Mežs latviešu tautas folklorā un tā nozīme cilvēka dzīvē" Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē.


23. janvārī vīru folkloras kopa “Vilkači” ar programmu “Jauns es biju karavīrs” ciemojās Malnavas koledžā. Vienreizēja dzimtenes mīlestības un patriotiskās audzināšanas stunda! PALDIES, “VILKAČI”!

18. decembrī jaunieši bija mācību ekskursijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Paldies, “Latvijas skolas soma”!

12. decembrī 3. lauku īpašumu apsaimniekotāji viesojās Malnavas “Dzīļu” maiznīcā. Paldies, “Latvijas skolas soma”!

Programmas “Latvijas skola soma” ietvaros 11. decembrī jaunieši bija mācību ekskursijā Rīgā. Apmeklēja Jūgenstila, Valsts Nacionālo vēstures un Modes muzeju.

Redzējām ļoti daudz jauna un interesanta, guvām jaunas zināšanas.

10. decembrī Malnavas “Dzīļu maiznīcā” pirms Ziemassvētku rosība. Smaržo mandarīni, eglīte un piparkūkas. Un šovakar arī tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas. Paldies, programma “Latvijas skolas soma”!

6. decembrī Malnavas koledžā Rēzeknes novada vokālā studija “Skonai” izstāstīja “Ziemas ceļa stāstus Latvijai”. Paldies programmai “Latvijas skolas soma”, paldies “Skonai” un viņu brīnišķīgajai vadītājai Guntrai Kuzminai-Juknai!

Malnavas koledžas jauniešu deju kolektīvs 28. novembrī ciemojāmies Malnavas maiznīcā “Dzīles”, kur mūs laipni uzņēma saimniece Aina Borsukova. Cienājāmies ar smeķīgu putru, svaigu baltmaizi, picu, ko visi kopīgiem spēkiem bijām sagatavojuši. Un noslēgumā visi cienājāmies ar ļoti garšīgām ASUŠKĀM! Kopā ar mums bija deju kolektīva vadītāja Agnese Medne un direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Ostrovska. Paldies, Tev Latvijas skolas soma!!! Bija ļoti jauka pēcpusdiena, kur uzzinājām daudz jauna par senču ēdieniem un ēdienu tradīcijām.

Deju kolektīva vecākais Lauris Latiševs

IP Augkopība un IP Lauksaimniecības tehnika 1. kursa audzēkņi 27. novembrī ciemojās Malnavas maiznīcā “Dzīles”, kur mūs laipni uzņēma saimniece Aina Borsukova. Cienājāmies ar smeķīgu putru, citronu maizi un siltu baltmaizi un protams arī picu, ko visi kopīgiem spēkiem bijām sagatavojuši. Kopā ar mums bija audzinātāja Marika Barkāne un skolotāja Inta Miņina. Paldies, Tev Latvijas skolas soma!!! Bija interesanti, izzinoši un garšīgi.

Grupas vecākais Ritvars Kozlovskis

Programma “Latvijas skolas soma” radīja iespēju Malnavas koledžas izglītības programmas “Autotransports” 2. un 3. kursa autoelektriķu un 3. automehāniķu grupas audzēkņiem apmeklēt Rīgas motormuzeju 21. novembrī.

Motormuzeja ekspozīcija ļoti patika topošajiem automehāniķiem un autoelektriķiem.

Kopā ar jauniešiem bija arī viņu audzinātājas Rita Starodumova, Valentīna Gorpiniča un Anita Jakimova.

Paldies, “LATVIJAS SKOLAS SOMA”!

Programma “Latvijas skolas soma” radīja iespēju Malnavas koledžas izglītības programmas “Lauksaimniecība” 2. un 3. kursa audzēkņiem apmeklēt Aglonas Maizes muzeju un WW2 ekspozīciju Aglonā 13. novembrī.

Maizes muzejā mums tika izstāstīta maizes vēsture no sendienām līdz mūsdienām. Mēs uzzinājām, kādus graudus izmantoja mūsu senči un arī citas tautas maizes cepšanā, kā rīkojās neražas laikā, ja pietrūka graudi maizes cepšanai. Maizes muzeja īpašniece Vija Kudiņa mūs ļoti laipni uzņēma. Stāstījumu papildināja humorīgi latgaļu ticējumi un tautas teicieni. Cienājāmiea ar zāļu tēju, medu, rupjmaizi un pīrāgiem.

Muzejā WW2 iepazināmies ar kara laika ieročiem, dažādām kara laika lietām un karavīru personīgajām mantām, kas kalpoja kara laikā.

Pēc muzeja WW2 apmeklējuma mēs vēl vairāk sapratām, ka 2. Pasaules karš bija ļoti nežēlīgs cilvēces vēsturē. Bojā gāja desmitiem miljonu nevainīgu cilvēku.

Latvijai 100 gadu jubilejā novēlam, lai to neskar kara briesmas, lai miers un maize uz galda, bet apkārt galdam kuplas ģimenes.

Paldies “Latvijas skolas somai” par doto iespēju!

Topošie lauku īpašumu apsaimniekotāji