Erasmus +

 • 28/06/2020
  Malnavas koledžā realizē Erasmus + programmas mobilitātes projektu 2017-1-LV01-KA102-035247 ‘’Malnavas koledžas audzēkņu prakse Vācijā’’

  No 02.10.2017. līdz 20.10.2017. Malnavas koledžas 20 audzēkņi 2 izglītības programmās – Lauksaimniecība un lauksaimniecības tehnika pie sadarbības partneriem DEULA-Nienburg GmbH Vācijā, apstiprinātais finansējums projektam ir 41920,00 EUR.


  Sadarbības partneris, ar kuru ir panākta vienošanās par prakses īstenošanu lauksaimniecības izglītības programmas audzēkņiem, ir Vācijas Lauksaimniecības mācību centrs ( Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik ). Tas tika dibināts 1926. gadā. Kopš 1962.gada tā atrodas Vācijas pilsētā Ninburgā. Kopš 1992.gada tā ir ierakstīta reģistrā kā bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību .Uzņēmums DEULA – Nienburg GmbH ir moderns izglītības un apmācības centrs, ar kopējo platību apmēram 9000 m² , un ir lielākais šāda veida apmācības centrs Vācijā . Bez tam, ir moderna dienesta viesnīca ar telpām arī konferencēm un sanāksmēm, kā arī ēdināšanas uzņēmums, kas var nodrošināt izglītojamo ēdināšanu visu prakses laiku.
  Lielākā daļa no apmācības programmām vērstas uz apmācību un prasmju attīstību lauksaimniecības, transporta jomā. Apmācību programmas ir vērstas uz profesijas ieguvi, par kvalifikāciju, apmācību moduļiem. Tā kā skola ir specializējušies lauksaimniecības jomā, tad uzskatām, ka šis ir labs sadarbības partneris, kas spēj nodrošināt mācību praksi lauksaimniecības izglītības programmas audzēkņiem, sniedzot iespēju strādāt uz modernas lauksaimniecības tehnikas, modernās firmās un uzņēmumos.

  Lasīt vairāk
 • 28/06/2020
  Malnavas koledžā realizēja Erasmus + programmas mobilitātes projektu

  No 02.10.2017. līdz 20.10.2017. Malnavas koledžas 20 audzēkņi 2 izglītības programmās – Lauksaimniecība un lauksaimniecības tehnika bija mobilitātē pie sadarbības partneriem DEULA-Nienburg GmbH Vācijā

  Sadarbības partneri piedāvāja arī izglītojošus seminārus lauksaimniecības jomā, tāpat arī praktiskās apmācības par lauksaimniecības jomas attīstību un mazā biznesa iespējām šajā jomā. Ar sadarbības partneriem tika saskaņota prakses apmācības programma gan lauku īpašuma apsaimniekošanas, gan lauksaimniecības tehnikas izglītības programmas izglītojamajiem.

  Lasīt vairāk
 • 28/06/2020
  Malnavas koledžā turpinās darbs Erasmus + programmas mobilitātes projektā ‘’Malnavas koledžas audzēkņu prakse Vācijā’’

  No 03.10.2016. līdz 01.11.2016. Malnavas koledžas 20 audzēkņi 2 izglītības programmās – Lauksaimniecība un lauksaimniecības tehnika pie sadarbības partneriem DEULA-Nienburg GmbH Vācijā, īsteno praksi, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas strādājot ar jaunāko un modernāko tehniku, aprīkojumu, instrumentiem.

  Sadarbības partnera darbinieki piedāvā savu pieredzi, kas gūta dažādos starptautiskos projektos, savas zināšanas un kompetences nodod arī audzēkņiem lauksaimniecības, autotransporta , lauksaimniecības tehnikas apkopes un lauku darbu jomās. Audzēkņiem ir bijusi iespēja gan apmeklēt modernus lauku tehnikas ražošanas uzņēmumus, gan pašiem praktiski darboties uz šīs tehnikas. Tika apmeklēts liels uzņēmums ‘’Amazone’’, kas ražo lauksaimniecības tehniku. Gūta jauna pieredze.

  Prakses laikā jaunieši:

  papildināja, padziļināja un nostiprināja zināšanas lauksaimniecības tehnikas izmantošanā, tehniskajā apkopē, diagnostikas un remonta darbos, darbu plānošanā un organizēšanā;
  ieguva praktiskā darba iemaņas, veicot darbus ar lauksaimniecības tehniku;
  iepazinās un apguva laukkopības un lopkopības un mežsaimniecības darba specifiku, tehnoloģijas.

  Neatsverams mobilitātes ieguvums ir ārī svešvalodu apguve un zināšanu papildināšana, prasme strādāt internacionālā komandā, uzlabots un pilnveidots zināšanu un profesionālo kompetenču līmenis.

  Sekot līdzi projekta aktivitātēm, video un fotogalerijai par prakses norisi var arī sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/malnava/?fref=ts

  Lasīt vairāk