Aktuālie

Malnavas koledžas studenti uzsāks
mācību praksi Vācijā, Erasmus+ programmas mobilitātes projektā “ Malnavas
koledžas audzēkņu prakse Vācijā” Nr. 2019-1-LV01-KA102-060136.


No 18.11.2019. līdz 13.12.2019. Malnavas koledžas
10 audzēkņi 1 izglītības programmā– Automehāniķis Vācijā, īsteno praksi,VITALIS
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH , apgūstot jaunas prasmes un iemaņas
strādājot ar jaunāko un modernāko automehānikas, autodiagnostikas tehniku, aprīkojumu,
instrumentiem.

Sadarbības partnera darbinieki piedāvā savu
pieredzi, kas gūta dažādos starptautiskos projektos, savas zināšanas un
kompetences nodod arī audzēkņiem , autotransporta , automehānikas,
autodiagnostikas jomā. Audzēkņiem būs iespēja gan apmeklēt modernus
autoservisus, ražošanas uzņēmumus, gan pašiem praktiski darboties ar šo
tehniku. Gūta jauna pieredze.

Prakses laikā jaunieši:

• pilnveidos spēju pieņemt pastāvīgus
lēmumus;

• apgūs jaunākās automobiļu apkopes un remonta tehnoloģijas;

• iespēja labāk iepazīt Vāciju un tās mašīnbūvi;

• jaunas mācīšanas un mācīšanās iespējas;


Neatsverams mobilitātes ieguvums ir ārī svešvalodu
apguve un zināšanu papildināšana, prasme strādāt internacionālā komandā,

uzlabots un pilnveidots zināšanu un profesionālo kompetenču līmenis.


Sekot līdzi projekta aktivitātēm, video un fotogalerijai par prakses norisi var arī sociālajos tīklos:

  • 05/02/2019
    Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai


    Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

    Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

    Lasīt vairāk