Profesionālā vidusskola

Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2017./2018. mācību gadu

Pašnovērtējums
Precizēts pašnovērtējums


Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2016./2017. mācību gadu

Pašnovērtējums


Malnavas koledžas Profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2015./2016. mācību gadu

Pašnovērtējums


Malnavas koledžas Profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2014./2015. mācību gadu

Pašnovērtējums

Informācija

Malnavas koledža
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas
kvalifikācijā – Lauku īpašuma apsaimniekotājs,
trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens notiks 18.06.2018., sākums plkst. 10.00
Konsultāciju grafiks 15.06.2018.

KvalifikācijaKonsultācijas administratīvos jautājumos vieta, laiks, vadītājsKonsultācijas par eksāmena norisi
/mācību priekšmets/
Vieta, laiks, vadītājs
Lauku īpašuma apsaimniekotājsMācību daļa,

64. kab. 24. un 26.05.2018.
plkst.14.00-15.00
direktora vietn.
I.Deniškāne-Ruskule

lopkopība15.06.2018., 9.00 -10.00

M. Cimermane
muižas ēkā

augkopība15.06.2018.; 10.15 – 11.15

V. Šumska, muižas ēkā

lauksaimniecības tehnika15.06.2018.

no 13.30 – 15.00; R.Lāčaunieks, muižas ēkā

ekonomika,

grāmatvedība

15.06.2018. no

12.00-13.00
R.Kļaviņa ; j. k. 75.kab.

Sastādīja: direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā I.Deniškāne-Ruskule
E-pasts: iveta.malnava@inbox.lv
Mob.: +371 26 516 936

Normatīvie dokumenti