Vadība

Direktors

Sandra Ežmale

Tālrunis 65733100

E-pasts sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv

 

Direktora vietnieks profesionālās vidējās izglītības jomā p.i.

Agnese Medne

mob. t. 29 435 057 E-pasts: agnese.medne@malnavaskoledza.lv

Direktora vietnieks studiju un pētnieciskajā jomā
Aivars Ruskulis
Tālrunis: 65 733 425, mob. tālrunis 26 535 549
E-pasts: aivars.ruskulis@malnavaskoledza.lv

Direktora vietniece audzināšanas darbā
Inta Ostrovska
Mob. tālrunis 26 444 605
E-pasts: inta.ostrovska@malnavaskoledza.lv

Mācību procesa metodiķe
Anita Jakimova
Mob. tālrunis 26 361 425
E-pasts: anita.jakimova@malnavaskoledza.lv

Studiju daļas vadītāja
Ruta Kļaviņa
Tālrunis: 65 733 425, mob.t. 26 462 906
E-pasts: ruta.klavina@malnavaskoledza.lv

Saimnieciskās daļas vadītājs
Valdis Naglis
Tālrunis: 65 733 922, mob.t. 26 563 301
E-pasts: valdis.naglis@malnavaskoledza.lv

Galvenā grāmatvede
Silvija Sutra
Tālrunis: 65 733 212, mob.t. 29 199 426
E-pasts: silvija.sutra@malnavaskoledza.lv