Kontakti

Malnavas koledža

Kļavu ielā 17, Malnavā, p/n Vītoli, Kārsavas novads, LV-5750

Informācijai 65 733 100
65 733 274 (mācību daļa)
65 733 425 (studiju daļa)
malnavaskol@inbox.lv


Reģistrācijas numurs: 4247002587
Nodokļu maksātāja numurs: 90000019505
Norēķinu konta numurs: LV08 TREL 2150 2320 0900 0
Norēķinu konta numurs: LV76 TREL 2150 2320 0700 0 (studiju daļa)
Valsts Kase, Kods: TREL LV22

AmatsVārds, UzvārdsTālrunisE-pasts
Direktora p.i.

Aivars Ruskulis  

26 535 549

aivars.malnava@inbox.lv

Sekretāre/personāla uzskaites darbiniece   Sandra Švarca65 733 100malnavaskol@inbox.lv

Direktora vietnieks studiju un pētnieciskajā darbā

Aivars Ruskulis

26 535 549

aivars.malnava@inbox.lv

Galvenā grāmatvede

Silvija Sutra

29 199 426

silvijasutra@inbox.lv

Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības jomā p.i.   

Agnese Medne 

29 435 057

agnese.malnava@inbox.lv

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Inta Ostrovska

26 444 605

inta.ostrovska@gmail.com

Lietvedības sekretāreIlona Ancāne65 733 274
Studiju daļas vadītājaRuta Kļaviņa26 462 906

65 733 425

rklavina@inbox.lv

Struktūrvienības vadītāja izglītības jomā

Anita Jakimova26 361 425anitajakimova@inbox.lv
Arhīva pārzine

Veronika Kvitova

25 985 296

veronika.kvitova@inbox.lv

Darba aizsardzības speciālists

Ernests Rinkevičs

26 527 323

ernests12vugd@inbox.lv

Bibliotēkas vadītājaInta Miņina26 161 549inmi@inbox.lv
Dienesta viesnīcas vadītājaLilija Skrima27 874 089lilija.skrima@inbox.lv
Dienesta viesnīca Liepu ielā 1Dežurants65 733 201

26 317 089

Sporta organizatorsGunārs Ozoliņš26 640 736dubcik@inbox.lv
Medicīnas māsaLarisa Kolosova29 334 951
Saimniecības daļas vadītājsValdis Naglis26 563 301ksavo15@inbox.lv