Development strategy of Malnava College

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAMALNAVAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA


Aktualizēta atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 533 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi”


Papildināta atbilstoši IZM 2016. gada 15. decembra vēstulei
Nr.01-13e/5202


Apstiprināta Malnavas koledžas padomes
2017. gada 1. februāra sēdē, protokols Nr. 65.2015.-2020. gads


Lejupielādēt dokumentu