Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2020./2021. mācību gadu

Materiālus var apskatīt šeit: