Current

Malnavas koledžas studenti uzsāks
mācību praksi Vācijā, Erasmus+ programmas mobilitātes projektā “ Malnavas
koledžas audzēkņu prakse Vācijā” Nr. 2019-1-LV01-KA102-060136.


No 18.11.2019. līdz 13.12.2019. Malnavas koledžas
10 audzēkņi 1 izglītības programmā– Automehāniķis Vācijā, īsteno praksi,VITALIS
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH , apgūstot jaunas prasmes un iemaņas
strādājot ar jaunāko un modernāko automehānikas, autodiagnostikas tehniku, aprīkojumu,
instrumentiem.

Sadarbības partnera darbinieki piedāvā savu
pieredzi, kas gūta dažādos starptautiskos projektos, savas zināšanas un
kompetences nodod arī audzēkņiem , autotransporta , automehānikas,
autodiagnostikas jomā. Audzēkņiem būs iespēja gan apmeklēt modernus
autoservisus, ražošanas uzņēmumus, gan pašiem praktiski darboties ar šo
tehniku. Gūta jauna pieredze.

Prakses laikā jaunieši:

• pilnveidos spēju pieņemt pastāvīgus
lēmumus;

• apgūs jaunākās automobiļu apkopes un remonta tehnoloģijas;

• iespēja labāk iepazīt Vāciju un tās mašīnbūvi;

• jaunas mācīšanas un mācīšanās iespējas;


Neatsverams mobilitātes ieguvums ir ārī svešvalodu
apguve un zināšanu papildināšana, prasme strādāt internacionālā komandā,

uzlabots un pilnveidots zināšanu un profesionālo kompetenču līmenis.


Sekot līdzi projekta aktivitātēm, video un fotogalerijai par prakses norisi var arī sociālajos tīklos:

 • 02/03/2021
  PuMPuRAM MALNAVĀ – 3 GADI!

  Malnavas koledžā pašlaik rit septītais darba semestris projektā Nr. 8. 3. 4. 0 /16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb Pumpurs.

  Šis darba periods malnaviešiem arī projektā ir saspringts un atbildīgs. Lai gan valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, daudzi darbi notiek attālināti, malnavieši projekta ietvaros cenšas nodrošināt saviem projekta audzēkņiem ēdināšanas atbalstu un notiek arī konsultatīvā atbalsta sniegšana attālināti- tiešsaistēs ar skolotājiem. Projektā darbojas saliedēts, atbildīgs un zinošs audzinātāju un atbalsta personāla kolektīvs, kas sadarbojas ar jauniešiem, apzina un novērtē katra jaunieša sadzīves situāciju, un piedāvā palīdzību, ko sniedz projekts.

  Paldies IAP audzinātāju komandai, mūsu ēdinātājam SIA CPA par sadarbību un palīdzību ēdināšanas atbalsta nodrošināšanā.

  Read More
 • 12/11/2020
  PuMPuRS TURPINA DARBU!

  Malnavas

  koledža jau trešo mācību gadu turpina īstenot Projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts PuMPuRS). Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Malnavas koledžā projektā iesaistītiem 1. līdz 4. kursu izglītojamiem tiek sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un
  uzskaitei. Tas rada atbalstošas mācību vides izveidošanu skolā. Šajā mācību semestrī atbalsts sniegts arī pedagogiem, nodrošinot Supervīzijas nodarbības, kas palīdzēs pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem. Gan 22.-23. oktobrī mācības (tiešsaitē) ”Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem” , gan 6. novembrī notikušās Supervīzijas ( tiešsaistē) palīdzēs pedagogiem atpazīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus,veicināt izpratni par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamo sociāli emocionālajām vajadzībām. 2020./2021. mācību gada 1. semestrī atbalstu no projekta saņem  50 Malnavas koledžas izglītojamie, kuriem tiek sniegts atbalsts transporta, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumu segšanai, kā arī konsultatīvais atbalsts.
  Gan ārkārtējās situācijas laikā pavasarī, gan arī novembrī, kad koledžā darbs norit attālināti, tiem projekta PuMPuRS audzēkņiem, kuri ierodas skolā uz praktiskajām mācībām, tiek sniegts atbalsts transporta, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumu segšanai, kā arī konsultatīvais atbalsts. Pateicoties mūsu ēdinātāja SIA CPA vadītājas Ināras Nagles atbalstam un atsaucīgajam ēdnīcas kolektīvam vadītājas Zintas Lukaševicas, pavārīšu Aijas Igaunes un Inetas Caunes darbam, Malnavas PuMPuRS gan ikdienā garšīgi pusdieno, gan saņem sagatavotās ēdināšanas pakas.
  Projekta koordinatore Malnavas koledžā Ilga Novikova

  Read More
 • 26/06/2019
  Read More
 • 05/02/2019
  Read More