2020. purchases

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecības tehnika”, IP “Augkopība”, IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

Prakšu vietu nolikums MK_2020_6Darba apģērba iegāde IP "Lauksaimniecības tehnika", IP "Augkopība", IP "Banku zinības un finanses" izglītojamajiem

Nolikums MK_2020_5Iepirkums „Minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām”

NolikumsIepirkums „Šķeldas piegāde malnavas koledžas katlu mājai”

Nolikums