2016. purchases

Malnavas koledžas siltumtrases remonts ID Nr. MK 2016/10

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
Lēmums
Līgums


Kvalifikācijas prakšu nodrošinājums IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecība” izglītojamajiem

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums

Malnavas koledžas mācību kabinetu un ēdnīcas telpu remonts

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
Lēmums
Līgums


Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Dārzkopība” izglītojamajiem

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums


Šķeldas padeves sistēmas izveide Malnavas koledžas katlu mājā

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
Lēmums
Līgums


Darba apģērbu, apavu un aizsardzības līdzekļu iegāde

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
Līgums


Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
Lēmums
Līgums


Autobusa pārvadājumu pakalpojumi mācību braucieniem

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums


Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Autotransports” izglītojamajiem

Materiālus var apskatīt šeit:

Nolikums


Skaidu iegāde Malnavas koledžas apkurei 2016.gadā

Materiālus var apskatīt šeit:
Lēmums
Līgums