Skolotāju diena Malnavā

zglītojamo pašpārvalde skolotājus aicināja Dekstera laboratorijā. Notika interesanta prāta spēle, kas mijās ar jautriem apsveikumiem Skolotāju dienas apsveikumiem.