Profesionālās izglītības iestādes sagatavo kvalificētus speciālistus darba tirgū pieprasītās jomās

.