PIRMĀ LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU VIRZIENA UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKSAIMNIECĪBĀ PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

.