Lepojamies ar mūsu pedagogiem

2020.gada rudenī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija rīkoja akciju "Mans skolotājs/ja" , kurā vidusskolu absolventi pateicās skolotājiem par viņu darbu

Santa Mukāne: " Paldies skolotājai Intai Miņinai par veltīto laiku mūsu attīstīšanai, uzklausīšanai un paldies par sniegtajām zināšanām un jauki pavadīto laiku."
Kitija Ivulāne skolotājai Alitai Dukulei vēl: "Turpiniet motivēt skolēnus, sniegt nepieciešamo atbalstu!"