Management

Direktors
Viktors Indričāns
Tālrunis: 65 733 100, mob.t. 29 421 023
E-pasts: vindricans@inbox.lv

Direktora vietnieks profesionālās vidējās izglītības jomā
Iveta Deniškāne-Ruskule
Tālrunis: 65 733 274, mob.t. 26 516 936
E-pasts: iveta.malnava@inbox.lv

Direktora vietnieks studiju un pētnieciskajā jomā
Aivars Ruskulis
Tālrunis: 65 733 425, mob. tālrunis 26 535 549
E-pasts: aivars.malnava@inbox.lv

Direktora vietniece audzināšanas darbā
Inta Ostrovska
Mob. tālrunis 26 444 605
E-pasts: inta.ostrovska@gmail.com

Mācību procesa metodiķe
Anita Jakimova
Mob. tālrunis 26 361 425
E-pasts: anitajakimova@inbox.lv

Studiju daļas vadītāja
Ruta Kļaviņa
Tālrunis: 65 733 425, mob.t. 26 462 906
E-pasts: rklavina@inbox.lv

Saimnieciskās daļas vadītājs
Valdis Naglis
Tālrunis: 65 733 922, mob.t. 26 563 301
E-pasts: ksavo15@inbox.lv

Galvenā grāmatvede
Silvija Sutra
Tālrunis: 65 733 212, mob.t. 29 199 426
E-pasts: silvijasutra@inbox.lv