PAR MĀCĪBU PROCESA PĀRTRAUKŠANUPamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Malnavas koledžā tiek PĀRTRAUKTS
mācību un studiju process klātienē visās Malnavas koledžas īstenotājās studiju
un izglītības programmās, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības un studijasattālināti, izņemot  kvalifikācijas prakses.

Tālākās norādes un aktuālā informācija sekos koledžas mājaslapā www.malnava.lv
un e-žurnālā.

Direktora vietnieks Aivars Ruskulis