Vieglatlētikas sacensības jauniešiem

19.septembrī Vecbebros notika profesionālās izglītības

sporta kluba „AMI” 30.sporta spēļu atklāšana un vieglatlētikas sacensības
jauniešiem. Roberts Stepanovs ieguva 1.vietu bumbiņu mešanā un lodes grūšanā.
Apsveicam!