Turpinām darīt labos darbus

16.oktobrī 2.kursa topošie augkopības tehniķi un lauksaimniecības tehnikas mehāniķi ar audzinātāju Mariku Barkāni sakopa aizsaulē aizgājušo Malnavas koledžas skolotāju un darbinieku kapu kopiņas Kārsavas kapsētā.