Tikšanās ar Guntaru Raču

11. septembrī, izcilā latviešu dzejnieka Raiņa dzimšanas dienā, Malnavas koledžas literārā pulciņa dalībnieki devas uz Ludzas Tautas namu, lai Dzejas dienu ietvaros tiktos ar dzejnieku, mūziķi, mūzikas izdevēju un producentu Guntaru Raču.

2017. gadu G.Račs sāka ar jaunu apņemšanos- katru dienu sarakstīt vismaz vienu dzejoli. Katram dzejolim ir atzīmēts tā sarakstīšanas datums. Pēc pusgada, kad šo, katru vakaru dzejnieka facebook profilā publicēto dzejoļu skaits sasniedza 183, bet ar tiem bija dalījušies daudzi tūkstoši cilvēku, tika nolemts tos apkopot grāmatā “365 / 1.daļa”. Šī mazā dzejas grāmatiņa ieguva nomināciju “Vispieprasītākā grāmata 2017.gadā”. Kā atzīst grāmatu izplatītāji, tad tā bija pirmā reize šādu topu vēsturē, kad pirmajā vietā ir dzejoļu grāmata. Pēc lasītāju lūguma darbs turpinājās, un jau 2018. gada sākumā iznāca 2.daļa.


Dziesmas ar Guntara Rača vārdiem ir komponējuši daudzi mūzikas autori Latvijā, tai skaitā Raimonds Pauls, Jānis Lūsēns, Uldis Marhilēvičs, Ainārs Virga, Imants Kalniņš, Tomass Kleins. Tāpēc pasākumā dzejas rindas mijās ar dziesmu izpildījumu. Biežāk klausītaji atceras dziesmas mūzikas autoru, bet ne mazāk svarīgi ir vārdi. Domāju, ka pēc patiesās, sirsnīgas, atklātas sarunas ar Guntaru Raču jaunieši nopietnāk ieklausīsies dziesmu tekstos un pievērsīs uzmanību tam, kas tekstu sacerējis.


Paldies Ludzas centrālajai bibliotēkai, ka uzaicināja ciemos tieši G.Raču, un Malnavas koledžas vadībai par radīto iespēju apmeklēt šo jauko pasākumu!
Malnavas koledžas direktora vietniece
audzināšanas jomā Inta Ostrovska