Malnavas koledžā realizē Erasmus + programmas mobilitātes projektu 2017-1-LV01-KA102-035247 ‘’Malnavas koledžas audzēkņu prakse Vācijā’’

No 02.10.2017. līdz 20.10.2017. Malnavas koledžas 20 audzēkņi 2 izglītības programmās – Lauksaimniecība un lauksaimniecības tehnika pie sadarbības partneriem DEULA-Nienburg GmbH Vācijā, apstiprinātais finansējums projektam ir 41920,00 EUR.


Sadarbības partneris, ar kuru ir panākta vienošanās par prakses īstenošanu lauksaimniecības izglītības programmas audzēkņiem, ir Vācijas Lauksaimniecības mācību centrs ( Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik ). Tas tika dibināts 1926. gadā. Kopš 1962.gada tā atrodas Vācijas pilsētā Ninburgā. Kopš 1992.gada tā ir ierakstīta reģistrā kā bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību .Uzņēmums DEULA – Nienburg GmbH ir moderns izglītības un apmācības centrs, ar kopējo platību apmēram 9000 m² , un ir lielākais šāda veida apmācības centrs Vācijā . Bez tam, ir moderna dienesta viesnīca ar telpām arī konferencēm un sanāksmēm, kā arī ēdināšanas uzņēmums, kas var nodrošināt izglītojamo ēdināšanu visu prakses laiku.
Lielākā daļa no apmācības programmām vērstas uz apmācību un prasmju attīstību lauksaimniecības, transporta jomā. Apmācību programmas ir vērstas uz profesijas ieguvi, par kvalifikāciju, apmācību moduļiem. Tā kā skola ir specializējušies lauksaimniecības jomā, tad uzskatām, ka šis ir labs sadarbības partneris, kas spēj nodrošināt mācību praksi lauksaimniecības izglītības programmas audzēkņiem, sniedzot iespēju strādāt uz modernas lauksaimniecības tehnikas, modernās firmās un uzņēmumos.