Malnavas koledžā turpinās darbs Erasmus + programmas mobilitātes projektā ‘’Malnavas koledžas audzēkņu prakse Vācijā’’

No 03.10.2016. līdz 01.11.2016. Malnavas koledžas 20 audzēkņi 2 izglītības programmās – Lauksaimniecība un lauksaimniecības tehnika pie sadarbības partneriem DEULA-Nienburg GmbH Vācijā, īsteno praksi, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas strādājot ar jaunāko un modernāko tehniku, aprīkojumu, instrumentiem.

Sadarbības partnera darbinieki piedāvā savu pieredzi, kas gūta dažādos starptautiskos projektos, savas zināšanas un kompetences nodod arī audzēkņiem lauksaimniecības, autotransporta , lauksaimniecības tehnikas apkopes un lauku darbu jomās. Audzēkņiem ir bijusi iespēja gan apmeklēt modernus lauku tehnikas ražošanas uzņēmumus, gan pašiem praktiski darboties uz šīs tehnikas. Tika apmeklēts liels uzņēmums ‘’Amazone’’, kas ražo lauksaimniecības tehniku. Gūta jauna pieredze.

Prakses laikā jaunieši:

papildināja, padziļināja un nostiprināja zināšanas lauksaimniecības tehnikas izmantošanā, tehniskajā apkopē, diagnostikas un remonta darbos, darbu plānošanā un organizēšanā;
ieguva praktiskā darba iemaņas, veicot darbus ar lauksaimniecības tehniku;
iepazinās un apguva laukkopības un lopkopības un mežsaimniecības darba specifiku, tehnoloģijas.

Neatsverams mobilitātes ieguvums ir ārī svešvalodu apguve un zināšanu papildināšana, prasme strādāt internacionālā komandā, uzlabots un pilnveidots zināšanu un profesionālo kompetenču līmenis.

Sekot līdzi projekta aktivitātēm, video un fotogalerijai par prakses norisi var arī sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/malnava/?fref=ts