Studiju programmas ”Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” pašnovērtēšanas ziņojums

Materiālus var apskatīt šeit