Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” Ikgadējais pašnovērtēšanas ziņojums

Materiālus var apskatīt šeit