Studiju programmas ” Autotransports ” Ikgadējais pašnovērtēšanas ziņojums

Materiālus var apskatīt šeit