Skolotāju diena Malnavā

Izglītojamo pašpārvalde skolotājus aicināja Dekstera laboratorijā. Notika interesanta prāta spēle, kas mijās ar jautriem apsveikumiem Skolotāju dienas apsveikumiem.