Skatuves runas konkurss Malnavas koledžā

Malnavas koledžas humanitāro mācību priekšmetu metodiskās komisijas organizētajā skatuves runas konkursā piedalījās 28 izglītības programmu “Banku zinības un finanses”, „Autotransports” un „Lauksaimniecība” 1.-3. kursu izglītojamie un IP realizācijas vietas Višķi izglītojamie. Konkursa uzdevums bija veicināt izglītojamo emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, attīstīt un pilnveidot jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēt jauniešu interesi par latviešu literatūras mantojumu.

Konkursanti bija izvēlējušies runāt dzejnieku un rakstnieku, kuriem šogad ir atzīmējamas jubilejas, darbus. Daudzi konkursa darbi tika saistīti ar Latvijas valsts simtgadi un Latgali.


Stingrā žūrija ņēma vērā gan domas atklāsmi, gan kontaktu ar skatītajiem, gan dikciju un artikulāciju. Jaunieši bija gatavojusies ļoti atbildīgi, tādēļ žūrijai nācās ļoti niansēti piešķirt vērtējumu. Uzvarētāji tika noteikti kursu grupās.


3.kursu grupā pirmā vieta IP Autotransports audzēknim Armīnam Bernānam. IP Banku zinības un finanses audzēknēm Diānai Baltajai un Sanijai Kokorevičai attiecīgi otrā un trešā vieta.


2.kursu grupā bija ļoti sīva konkurence. Uzvaras laurus un arī skatītāju simpātiju balvu ieguva topošā finanšu darbiniece Zara Suhovskaja. Otro vietu ieguva Lauris Latiševs- topošais automehāniķis. Tikai par pāris punktiem no viņa atpalika Zigmārs Lozda no Višķiem un Zaras kursa biedrene Samanta Rasa Harjo.


1.kursu grupā pirmā vieta tika piešķirta IP Lauksaimniecība audzēkņu “duetam”-Tīnei Martuzānei un Dairim Urtānam. IP Banku zinības un finanses audzēkne Kitija Geidāne ieguva otro vietu, bet IP Autotransports audzēknis Ritvars Circenis -trešo.


Labākie saņēma gan praktiskas, gan saldas balvas, bet visi- pateicības par piedalīšanos konkursā. Īpašs “paldies” skanēja skolotājām Mārītei Valeniecei, Irēnai Šicānei, Intai Miņinai un Valentīnai Gorpiničai, kuras palīdzēja jauniešiem gatavoties konkursam.


Pasākuma starpbrīžos direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Ostrovska dalījās iespaidos un pārrunāja ar jauniešiem par Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2017” ieguvējiem, bet I.Minina iepazīstināja ar I.Meža grāmatu “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale”. Patiess prieks par jauniešiem, kuri interesējas par Latgales kultūras dzīvi un par savu senču saknēm.

Humanitāro mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja,
skolotāja Dace Laizāne