Sagaidot Ziemassvētkus…

Adventē,

kad katra diena mūs tuvina gaismas atnākšanai, bibliotēkā organizēta izstāde
“Ziemassvētku laiks ir klāt”. Tajā bibliotēkas apmeklētāji var rast jaunas
idejas mājas rotāšanai un ēdienu gatavošanai svētku galdam. Vecākiem un
vecvecākiem noderēs dzejoļu, dziesmu, mīklu un rotaļu grāmatas, kur smelties
materiālu bērnu un mazbērnu priekam saņemot dāvanas pie eglītes.

Bibliotēkas
apmeklētāju interesi saista izstāde “Eglītes rotājumi no pagājušā gadsimta”.
Blakus 80.-90.gadu rotājumiem izvietoti arī senāki- no 50.-60.gadiem saglabāti
mīļie, bet trauslie rotājumi. Ir arī pāris rotājumi- augļi, putniņi, eglītes
stikla krelles- vēl no senākiem laikiem. Gan pašu gatavotā koka eglīte, gan
egles zari tērpušies svētku rotā. Paldies par ideju skolotājai Dacei! Un ari
izstādes atbalstītājiem: Rutai un Evitai, Ritai, Janīnai Terēzijai, Lilijai, Veronikai,
Ingai un Valdim, Alitai .

Lai
ar gaišām domām un labu noskaņojumu sagaidām Ziemassvētkus un Jauno 2020.gadu!