Projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/004

“Augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana Malnavas koledžā”