Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/007

Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Malnavas koledžas muižas ēkai Muižas ielā 4, Malnavā, Malnavas pagastā”

Projekta aktivitātes

Projekta realizācija

Projekta realizācija 2018


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Malnavas koledža 2018.gada 26.janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot Malnavas koledžas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.
Projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Malnavas koledžas muižas ēkai Muižas ielā 4, Malnavā, Malnavas pagastā” mērķis ir Malnavas koledžas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžības un ēkas ekspluatācijas laika palielināšanos.
Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot visu ēkas fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.
Malnavas koledža plāno veikt šādus būvdarbus:Ēkas sienu siltināšana;
Bēniņu pārseguma siltināšana;
Logu nomaiņu;
Logu un durvju ailu siltināšanu.

Projekta īstenošanas ilgums – no 2018.gada 26.janvāra līdz 2018.gada 25.oktobrim.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 600 000, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 510 000 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 90 000.
Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās, ka tiks sasniegti šādi rezultāti:1) siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;2) siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā;3) primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums – 34.766 MWh/gadā;4) aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 93.413 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.
Projekta numurs: 4.2.1.2/17/I/007
Publicēts: 29.01.2018.