Prakses atskaite

Projekta “Malnavas

koledžas auto audzēkņu prakse Vācijā” (Nr.2019-1-LV01-KA102-060136) finansējums
ES Mūžizglītības
programmas ietvaros 2019.gada 14. decembrī


pēc 4-nedēļu mācību prakses Vitalis GmbH,
Gut-Wehlitz, mācību centrā Leipcigā, Vācijā atgriezās uz
mājām IP “Autotransports” 2.kursa izglītojamie Ervīns Streļčs, Gatis Kristiāns
Boldāns, 3. Kursa studenti Mihails Koļesnikovs, Vilmārs Patmalnieks, Samers
Alijevs, Andis Stefanovičs, Dzintars Gromovs, Harijs Plenkovs, 4. Kursa
students Andrejs Kuzmans, un pagājušajā
mācību gadā absolvējušais Malnavas koledžas audzēknis Jānis Biķeris. Jauniešus
visas četras nedēļas pavadīja un uzraudzīja, viens no Malnavas koledžas
skolotājiem Arturs Vorkalis.

Vitalis ir dibināts 1997. gadā,
lai uzņemtu Eiropas dalībniekus profesionālās apmācības un pieredzes apmaiņai
Mūžizglītības un Erasmus + programmas ietvaros Leipcigas reģionā.

Vitalis mērķis ir saskaņot mūsu
studentu vajadzības ar to, kas ir vajadzīgs reālā darba vietā, nodrošinot
viņiem iespēju praktizēt un attīstīt savas profesionālās zināšanas un
kompetences, lai viņi varētu palielināt savas nodarbinātības iespējas un kļūtu
konkurētspējīgāki attiecībā uz Eiropas darba tirgu.

Jaunieši izpildīja prakses programmu, veicot
dažādus praktiskos uzdevumus mācību centra
mehāniskajās darbnīcās.

Pirmajās prakses dienās
audzēkņiem bija informatīva ekskursija pa Leipcigu, tāda veidā gūstot
priekštatu gan par pilsētu, gan arī par Vācijas vēsturi, un kultūru.

Ieguvumi, piedaloties ERASMUS+ audzēkņu mācību mobilitātes programmā

•Uzlabotas
svešvalodu zināšanas;

•Iegūti jauni
sadarbības partneri;

•Pilnveidotas
profesionālās prasmes;

•Iegūta jauna
pieredze sadarbības, un personīgās attīstības jomā;

•Paplašināts
redzesloks mācību procesa organizēšanā, mācību metožu un mācību materiālu
izstrādes metodikā;

•Gūta praktiska pieredze līdzdalībai projektā ārpus Latvijas.•Iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences.

•Dabūts sertifikāts un EUROPASS Mobilitātes
apliecinājums.

•Iepazīti jauni
draugi.Brīvo laiku jaunieši
pavadīja paši izzinot un izpētot Leipcigas pilsētu, un iepazīstot Vācu
tradīcijas, kas saistās ar gatavošanos Ziemassvētkiem.

Jauniešiem bija arī
iespēja būt klāt uz oficiālo egles iedegšanu Leipcigas centrā.

Projekta dalībnieki
saņēma Europass mobilitātes apliecinošus dokumentus, kā arī Vitalis GmbH
profesionālās izglītības mācību centra prakses apliecinošus sertifikātus.

Par savām mācībām,
praktiskām nodarbībām un brīva laika pavadīšanu izglītojamie dalīsies ar saviem
iespaidiem sagatavotajā prezentācijā
par mobilitātes gaitu Malnavas koledžas izglītojamajiem un pedagogiem.