Panākumi Latvijas profesionālās izglītības iestāžu skatuves runas konkursā

12.aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolā sabrauca jaunieši no Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm, lai rādītu savu prasmi skatuves runas konkursā. Uzstāties profesionālas žūrijas priekšā (Dace Jurka-VISC vecākā referente, Anna Jansone-Kultūras ministrijas pārstāve, režisore, Māris Andersons- kino un teātra aktieris) ir liela atbildība un arī uztraukums, ar ko ne visiem dalībniekiem izdevās tikt galā.

Konkursanti gatavoja vienu dzejas un vienu prozas darbu. Malnavas koledžu pārstāvēja IP Banku zinības un finanses 2.kursa audzēknes: Zara Suhovskaja un Samanta Rasa Harjo. No IP īstenošanas vietas Višķi piedalījās Zigmārs Lozda. Audzēkņi bija labi sagatavojušies- ar savu atvērtību un patiesumu spēja aizkustināt gan žūriju, gan skatītājus. Zara un Samanta Rasa (skolotāja Inta Miņina) ieguva VISC 1.pakāpes diplomus, Zigmārs (skolotāja Valentīna Daukšte) – 2.pakāpes diplomu.


Jāpiebilst, ka malnaviešiem bija liela atbalsta grupa ar direktora vietnieci audzināšanas darbā Intu Ostrovsku priekšgalā. Sapratne un drauga plecs vienmēr palīdz.


Pēc konkursa izmantojām iespēju pastaigāt pa Latvijas Lauksaimniecības universitātes gaiteņiem un arī iegriezāmies bibliotēkā. Pils pagalmā centāmies “noķert” aizgājušo gadsimtu elpu. Pabijām Pasta salā un devāmies pa unikālu gājēju tiltu pāri Driksai. Tiltam dots Jelgavas senā nosaukuma- Mītava- vārds. Piestājām pie Jelgavas studenta skulptūras un iegājām arī Tehniskajā fakultātē. Atpakaļceļā iegriezāmies Lielvārdē, lai iekāptu Lāčplēša gultā un pasēdētu uz Spīdolas bluķa. Izstaigājām arī Likteņdārzu, atcerēdamies tūkstošus no Latvijas deportēto un svešzemē guldīto iedzīvotāju.


Diena bija piepildīta ar smaidu, smiekliem, jauniem draugiem. Ir taču pavasaris, kad “katra mušiņa paliek dulla”…


IP Banku zinības un finanses 2.kursa audzēkne,
literārā pulciņa dalībniece
Santa Mukāne