NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDENOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001

Informāciju var apskatīt šeit