Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2019./2020. mācību gadu

Materiālus var apskatīt šeit: