Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2016./2017.mācību gadu

Dokumentus var apskatīt šeit