Malnavas koledžas Profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2015./2016.mācību gadu

Materiālus var apskatīt šeit