Malnavas koledžas Profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2014./2015.mācību gadu

Materiālus var apskatīt šeit