Malnavas koledžas 2016. gada publiskais pārskats

Materiālus var apskatīt šeit