Malnavas koledžas 2015.gada publiskais pārskats

Materiālus var apskatīt šeit