Malnavas koledžas 2014.gada publiskais pārskats

Materiālus var apskatīt šeit