Malnavas koledžā realizēja Erasmus + programmas mobilitātes projektu

Malnavas koledžā realizēja Erasmus + programmas mobilitātes projektu 2017-1-LV01-KA102-035247 ‘’Malnavas koledžas audzēkņu prakse Vācijā’’


No 02.10.2017. līdz 20.10.2017. Malnavas koledžas 20 audzēkņi 2 izglītības programmās – Lauksaimniecība un lauksaimniecības tehnika bija mobilitātē pie sadarbības partneriem DEULA-Nienburg GmbH Vācijā


Sadarbības partneri piedāvāja arī izglītojošus seminārus lauksaimniecības jomā, tāpat arī praktiskās apmācības par lauksaimniecības jomas attīstību un mazā biznesa iespējām šajā jomā. Ar sadarbības partneriem tika saskaņota prakses apmācības programma gan lauku īpašuma apsaimniekošanas, gan lauksaimniecības tehnikas izglītības programmas izglītojamajiem.


Projektā sasniegtie kvalitatīvie rādītāji:


  • dalībnieki uzlabojuši savas profesionālās prasmes un iemaņas;
  • uzlabotas jauniešu komunikācijas prasmes;
  • stiprinātas dalībnieku svešvalodas zināšanas;
  • cēlusies skolas un profesionālās izglītības pievilcība, piedāvājot praksi ārzemēs.

Kā ieguvums no šīs aktivitātes īstenošana, ir arī papildus iepriekš minētajam:


  • uzlabots un pilnveidots zināšanu un profesionālo kompetenču līmenis;
  • uzlabota karjeras iespējas;
  • palielināta pašiniciatīva, pašcieņa;
  • veicināta starpkultūru izpratne;
  • iegūta labāku izpratne par Eiropas projektu īstenošanas iespējām, rezultātiem un vērtībām;
  • palielināta motivācija piedalīties nākotnē (formālās / neformālās) izglītības un apmācībās.


Šis projekts arī deva jauniešiem iespēju iepazīties ar tādu uzņēmumu darbību kā “GRIMME”, “KRONE” un “AMAZONE”. Jauniešiem bija iespēja salīdzināt izglītības sistēmas Latvijā un Vācijā. Šīs programmas priekšrocības ir praktisko iemaņu apgūšana un iespēja sazināties ar ārvalstu studentiem, kas veicina valodas prasmju pilnveidošanu. Studentu līdzdalība šajā programmā, savukārt, palielina ne tikai studentu, bet arī koledžas līmeni. Tā rezultātā, pateicoties pastāvīgām attiecībām starp praktisko centru “DEULA-Nienburg” un Malnavas koledžu, citi studenti šajā programmā var piedalīties programmā “Erasmus +”, un vēlamies visu iespējamo turpmākajās aktivitātēs.

0 0