Malnavas koledža realizē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības

Materiālus var apskatīt šeit