Malnavas audzēkņi Rēzeknes dzirnavniekā

27.februārī Malnavas koledžas IP “Lauksaimniecība” 3.kursa audzēkņi agronomija prakses laikā apmeklēja uzņēmumu “Rēzeknes

dzirnavnieks”. Šis uzņēmums latgales zemnieku saimniecībām sniedz dažāda veida pakalpojumus. Studiju programmas “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”absolvents Egīls Mikučanovs izrādīja audzēkņiem uzņēmuma sēklu laboratoriju, minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu
noliktavas, graudu elevatoru. Audzēkņi un skolotāja V.Šumska izsaka lielu paldies par doto iespēju iepazīties ar uzņēmumu.