Mācību ekskursija SIA "Vecsiljāņi"

Malnavas koledžas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties SIA “Vecsiljāņi” mēslu talkā un iepazīties ar modernu piena lopkopības saimniecību, lauku demonstrējumiem šķidro un cieto kūtsmēslu iestrādē. 

Jēkabpilī bija iespēja iepazīties ar kooperatīva Latraps modernizētu graudu pieņemšanas punktu. Mēs izsakām pateicību Zemnieku Saeimai, SIA “Vecsiljāņi” un kooperatīvam “Latraps” par doto iespēju jauniešiem iepazīties ar modernām tehnoloģijām lauksaimniecībā.