LLU mācību un pētījumu saimniecībā “ Vecauce” notika profesionālais konkurss “Lauksaimniecībā” no 25. līdz 26.septembrim.”

Šoreiz konkurss bija divās nominācijās “Augkopība” un“Lopkopība.” Konkursa teorētiskos jautājumus un praktiskos darbus sagatavoja

eksperti no šīs saimniecības. Jautājumi bija nopietni un raksturīgi Zemgales reģionam un šai saimiecībai.

Malnavas koledžu šajā konkursā pārstāvēja izglītības programmas “Lauksaimniecība” kvalifikācija “ Lauku īpašuma apsaimniekotājs”
audzēkņi - “Augkopības” konkursā Gatis Grišulis un Lauris Lipskis un “Lopkopības” konkursā Kristiāns Babāns un
Kristers Kaņepe.

Konkursa 1.dienā veicās mūsu zēniem “Augkopības" konkursā, bet otrā diena nebija veiksmīga. Rezultātā 3.vieta. Konkurss “Lopkopībā”
mūsu konkursantiem sagādāja grūtības, jo jautājumi un praktiskie darbi bija ļoti specifiski, kas vairāk pa spēkam bija konkurentēm, jo viņas jau vairākus
gadus ir mācījušās veterinārmedicīnu un lopkopību.

Neskatoties uz visu, zēni ieguva pozitīvas emocijas, vērtīgas zināšanas un prasmes.

Lauksaimniecisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Vēsma Šumska