LAT-LIT

Projekts 2017

www.latlit.euwww.europa.euLAT-LIT projekts Malnavas koledžā
Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam Otrajā programmas prioritātē Nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes atbalstam projekts « Labour Market with out Borders »/ «MOBILITY” LLI- 183

Projekta video


Malnavas koledža realizē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu.


Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Malnavas koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.Projekta nosaukums INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY”
Projekta īstenotāji Vadošais partneris: Krāslavas novada dome; Projekti partneri LV: Malnavas koledža; Saules skola (Daugavpils); Balvu novada dome (arodskola); Projekti partneri LT: Alantas arodskola; Zarasu arodskola, Utenas arodskola; Jonišķu arodskola.
Projekta mērķis Stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abās robežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.
Projekta apraksts Projekta uzmanības centrā ir problēmsituācija, kad darbaspēka iemaņas, ko piedāvā profesionālā izglītība, ne vienmēr atbilst darba tirgus prasībām Latvijas-Lietuvas pierobežā, kā arī netiek pilnībā izmantotas darba iespējas otrpus robežai.
Projekta galvenā mērķa grupa ir 8 projektā iesaistīto skolu studenti un pasniedzēji, kas caur piedalīšanos kvalifikācijas celšanas pasākumu ciklā pasniedzējiem un teorētiskās un radošās darbnīcās studentiem uzlabos savas prasmes, lai atbilstu pārrobežu darba tirgus prasībām, tādējādi uzlabojot mobilitāti. Projekta aktivitātes tiks organizētas četrās starp-sektorālās tēmās, savstarpēji sadarbojoties visām iesaistītajām skolām, t.i., (1) autotransports, ieskaitot auto tehniskos aspektus un interjera dizainu, (2) tekstila un grafiskais dizains, (3) ainavu arhitektūra un agro tūrisms, un (4) lauksaimniecība un tehnoloģijas.
Projektā paredzēts uzlabot izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai 8 projektā iesaistītajās skolās, kā arī iesaistīt 150 personas kopīgās pārrobežu nodarbinātību veicinošās aktivitātēs un apmācībās.
Īstenošanas laiks 2017.gada 7.maijs – 2019.gada 6.maijs
Kopējais projekta finansējums: 903 891,96 EUR, no kura Malnavas koledžai paredzēti 103 427.69 EUR (85% ERAF finansējums, 15% p līdzfinansējums).
Projektā paredzēts iegādāties aprīkojumu automehāniķu mācību procesa uzlabošanai: ORANGE 5 Programmer full set+ IMMO HPX; TANGO KEY Programmer; Universāla diagnostikas iekārta AVDI; Portatīvais dators; Riepu montāžas iekārta BOSCH TCE 4435 un TCE 330 ar ERGO CONTROL Riepu balansēšanas iekārtu BOSCH WBE 4400 Metālapstrādes virpas Holzmann ED1000KDIG; Frēze BF 50DIG; Lentzāģis BS210GP; Asināšanas darbagalds Holzmann UWS3; Urbšanas darbagalds Bernardo BM 25 T; REMS 590021 Pithon 1/2-2″ cauruļu locītājs.
Projekta koordinators Viktors Indričāns


Projekta INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI-183 ietvaros 2017.gada 2. novembrī Malnavas koledžu apmeklēja projekta partneri no Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV), Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības un Utenas profesionālās izglītības centra (Lietuva). Koledžas direktors Juris Bozovičs pastāstīja par koledžu, par izglītības iespējām MalnavāŠis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Malnavas koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Malnavas koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.PROJEKTA REALIZĀCIJA MALNAVAS KOLEDŽĀ 2017.GADĀ.


Partnerības līguma parakstīšana


Projekta partneri


Skolotāju apmācības Jonišķos (Lietuva)


Skolotāju vizīte Zarasos


Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji 2018.gada 23. martā piedalījās skolotāju apmācības “Efficiency and alternative solutions of Agriculture” Zarasu lauksaimniecības skolā


Izstāde “Izglītības iespējas 2018” Daugavpilī
Malnavas koledža realizē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI 183Projekta īstenotāji Vadošais partneris: Krāslavas novada dome; Projekti partneri LV: Malnavas koledža; Saules skola (Daugavpils); Balvu novada dome (arodskola); Projekti partneri LT: Alantas arodskola; Zarasu arodskola, Utenas arodskola; Jonišķu arodskola.Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji piedalījās Izstāde “Izglītības iespējas 2018” Daugavpilī, novada kultūras centrā “Vārpa 2018.gada 23. martā Tika sniegta informācija par projekta mērķiem , rezultātiem un aktivitātēm Malnavas koledžā, kā arī projekta lomu izglītības kvalitātes uzlabošanā Latvijas –Lietuvas pierobežā


Izstādē “Izglītība un karjera 2018” Rēzeknē
Projektu “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI 183 .Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji piedalījās Izstādē “Izglītība un karjera 2018” Rēzeknē


Radošas darbnīcas Malnavā
INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY”LLI -183 ietvaros Malnavas koledžā 2018.gada 13.-15.jūnijā notika radošās darbnīcas lauksaimniecības specialitāšu audzēkņiem. Triju dienu laikā ciemiņi no Jonišķiem, Alantas un Zarasiem papildināja savas zināšanas un prasmes agronomijā, lopkopībā un mehanizācijā. Nodarbības vadīja Malnavas koledžas lektori SIA Amazone, SIA Konekesko un z/s Kotiņi pārstāvji
Malnavas koledža piedalījās Lauku dienā Viļānos, kas norisinājās 2018.gada 12. jūlijā. Koledžas pārstāvji prezentēja Malnavas koledžas Studiju un Izglītības programmas un stāstīja par INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI-183
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē
Malnavas koledžas pārstāvji piedalījās“Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē. Tika sniegta informācija par projekta mērķiem , rezultātiem un aktivitātēm Malnavas koledžā, kā arī projekta lomu izglītības kvalitātes uzlabošanā Latvijas –Lietuvas pierobežā


Radošās darbnīcas Zarasu lauksaimniecības skolā Lietuvā — pilsētā Zarasai.
CREATIVE WORKSHOP Ecological Agriculture and Educationwithin the INTERREG V-A Latvia-Lithuania Programme project LLI-183 „Labour Market without Borders” / „MOBILITY”
2018.gada 25. septembris


Radošas darbnīcas Jonišķi LietuvaRadošas darbnīcas Malnavā
INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY 24-26 oktobrī notika radošās darbnīcas autotransporta specialitāšu audzēkņiem. Piedalījās studenti no Lietuvas un Krāslavas skolām