Labo darbu nedēļa Malnavā

Smaids, kas uzplaukst cilvēka sejā, ir pats krāšņakais zieds. Mums ļoti gribējās lai tas rotā čaklās saimnieces Intas Adamovičas seju. Tādēļ topošie 1.lopkopji kopā ar audzinātāju Janīnu Tereziju Barkāni un lopkopības skolotāju Marlindu Cimermani Labo darbu nedēļu iesāka ar talkošanu zemnieku saimniecībā „ Āres”. Visi vienojāmies, ka vēlamies palīdzēt veikt rudens darbus. Meitenes, puišu atbalstītas, čakli strādāja pie kartupeļu šķirošanas. Puišiem labi veicās cūku un aitu aizgaldu labošana.
Kopā darbi veicās raiti. Šķiet saimnieces rūpju rieva pierē kļuva nedaudz gludāka un sejā tiešām atplauka smaids. Pašiem liels gandarījums par paveikto! Kā arī bija fantastiska iespēja tuvāk iepazīt savus grupas biedrus un skolotājus ārpus klases telpām, pie siltas tējas tases un pašcepta pīrāga.

Inese Cimermane AP Lopkopība audzēkne