Kārsavas novadā godina skolotājus

4.oktobrī Kārsavas Kultūras namā godināja un sveica svētkos skolotāju. Pateicības rakstu par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un Malnavas koledžas attīstībā saņēma koledžas direktors Viktors Indričāns.