Izglītojamo uzņemšanas kārtība Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmās

.

0 0